Bliv medlem - overfør 150 kr. til MobilePay 18646

Her i området har vi en beboerforening med godt 145 husstande som medlemmer. Det er over halvdelen af beboerne. Og hvordan kan det så være i en tid, hvor man siger, at det lokale foreningsliv har det svært? Jo, for det første koster det kun 150 kr. pr. husstand om året at være med. Og for det andet så er alle personer i husstanden over 18 år tilmed medlem af foreningen, når beløbet er betalt. Men den vigtigste grund er nok, at det er stedet, hvor du lettest kan blive/være en del af det lokale fællesskab.

Vi afholder nemlig 8-10 forskellige arrangementer om året. Det varierer fra år til år, men det kan fx være: Teaterture, fastelavn, forårs-/loppemarked, konditure, Sct. Hans Aften, foredrag, udflugter, vinsmagning, adventsmarked med juletræstænding og bankospil m.m. 

Du kan se det aktuelle program her.

Derudover udlejer vi også stole, borde, service m.m.m. til særdeles rimelige priser, hvis du skal holde fest.

Vores formål er at varetage fælles interesser for beboerne, herunder at fungere som kontaktorgan mellem sognet og de offentlige myndigheder.

Vi har ingen religiøse eller politiske tilhørsforhold. At der i foreningens navn indgår ”sogn”, er alene en geografisk afgrænsning (se evt. kort). 

Vi håber, ovenstående har vakt din interesse, og at du ønsker deltagelse og indflydelse på vores områdes udvikling. Det sker bedst ved at melde sig ind. Det er nemlig vores faste overbevisning, at det er fællesskabet, der gør sognet stærkt. Derfor har vi også brug for dit medlemskab.

Indbetal venligst dit kontingent på beboerforeningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 4398 kontonr. 3562565787 eller MobilePay 18646.

VIGTIGT
Husk at angive betalingsårsag (kontingent) årstal og adresse / navn (indbetaler).
Oplysningerne skrives i rubrikken "meddelelse til beløbsmodtager"
Eksempel: Årstal + vejnavn og nr. - så kan kassereren let og hurtigt bogføre.

Kontingentet kan også indbetales hos Ragnhild's, Ringstedvej 208, Kvanløse.


Venlig hilsen og på gensyn
Kvanløse Sogns Beboerforening

 

Additional information