Om os

Kvanløse Sogns Beboerforening blev stiftet, den 15. Februar 1979.


Kvanløse skole blev nedlagt pr. 01.07 1977. Der blev etableret en støtteforening for etablering af en friskole, for dermed at kunne beholde Kvanløse skole til lokale formål.
Det lykkedes imidlertid ikke, skønt mange gode viljer og aktive forsøg. På et møde i januar 1979, hvor 8o personer deltog, var der en meget stor debat mellem deltagerne og kommunalbestyrelsen om skolens fremtid. Vi var ikke tilfreds med, at der ikke kunne findes en løsning. Der blev vi enige om, at undersøge mulighederne for oprettelse af en beboerforening: Det var et gennemgående ønske. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe. Det mundede ud i, at Kvanløse Sogns Beboerforening blev dannet, og der blev holdt stiftende generalforsamling den 15. februar 1979.

Det første den nye bestyrelse arbejdede med var muligheden for, at foreningen kunne få det tidligere sognerådslokale stillet til rådighed. Det var på 40 m2, men Kommunalbestyrelsen kunne ikke love noget. Ved det nok største møde i Kvanløse sogns historie i marts 1979, hvor 133 personer deltog. Det var kommunalbestyrelsen, der havde indbudt til beboermøde efter en kraftig opfordring fra sognets beboere. Men kommunalbestyrelsen stod fast.

Maglesø Efterskole blev startet den 01.03.1979, og beboerforeningen har altid følt sig meget velkommen på skolen og mødt en stor imødekommenhed. Derfor har foreningen igennem årene afholdt mange arrangementer der. Det er jo også et aktiv for sognet med en efterskole.
 
Maglesø Efterskole blev desværre lukket juni 2012. Det er et tabt for både foreningen og sognet, idet foreningen altid har været velkommen på skolen til vores arrangementer. Vi håber skolen vil komme i gang igen, som institution eller andet godt.

Vedtægter

Additional information