Om os

  • Print

Historien om Kvanløse Sogns Beboerforening.

Kvanløse skole blev nedlagt 1. januar 1977, og der blev stiftet en støtteforening for at etablere en friskole, så man kunne beholde Kvanløse skole til lokale formål.

Det lykkedes imidlertid ikke, trods mange gode viljer og aktive forsøg. På et møde i januar 1979, hvor 80 personer deltog, var der stor debat mellem deltagerne og kommunalbestyrelsen om skolens fremtid. Vi var ikke tilfredse med, at der ikke kunne findes en løsning. Derfor blev vi enige om at undersøge mulighederne for at oprette en beboerforening. Det mundede ud i, at Kvanløse Sogns Beboerforening blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 15. februar 1979. Derfor fejrer vi nu vores 40 års-jubilæum.

Den første bestyrelse arbejdede for, at foreningen kunne få det tidligere sognerådslokale stillet til rådighed. Det var på 40 m2, men Kommunalbestyrelsen kunne ikke love noget.

Ved 40 års-jubilæet 15. februar 2019 fortalte en af stifterne Hanne Rankenberg levende om foreningens første år. Klik på billedet for at se de 10 minutter på YouTube (åbner i nyt vindue).

Foreningens første år

Maglesø Efterskole blev startet den 1. marts 1979 i skolens lokaler, og beboerforeningen har altid følt sig meget velkommen på skolen og mødt stor imødekommenhed. Derfor har foreningen igennem årene afholdt mange arrangementer der. Det er et stort aktiv for et lille landsogn at have adgang til større lokaler. Maglesø Efterskole lukkede desværre i juni 2012.

Det har dog ikke betydet, at vi har været husvilde: Dels havde vi et godt samarbejde med ’Tanken’, der overtog efterskolens bygninger, dels har de nye ejere Concura lovet, at de vil være en aktiv del af sognet, og dels har vi i de senere år også kunnet drage nytte af MidtGolfs gode lokaler til diverse arrangementer. Endelig har Lene og Niels Grimbühler de seneste år stillet deres flotte ridehal til rådighed for vores traditionsrige forårsmarked.

Der tales meget om, at foreningslivet har det svært. Sådan er det ikke hos os! Vi holder fanen højt og har hvert år 8-10 arrangementer for de lokale beboere. Til vores største arrangementer har vi op imod 150 deltagere, så sig ikke, at folk ikke vil fællesskabet.

Generelt er opbakningen til foreningen glædeligt stor. Således er mere end halvdelen af husstandene i sognet medlemmer af foreningen. Hidtil har det heller ikke vist sig vanskeligt at holde et højt aktivitetsniveau i bestyrelsen, der pr. 1. januar 2020 består af 5 medlemmer + 4 aktive suppleanter. Herudover er der mange frivillige, der gerne giver en hånd med, når vi har større arrangementer.

Det er således en særlig kvik og aktiv 40 års-jubilar, der ser fremtiden fortrøstningsfuldt i møde.

Hvis du/I ikke allerede er medlemmer af foreningen, kan du ved at klikke her se, hvor let det er at blive en del af fællesskabet.

Du er også velkommen til at læse vores Vedtægter.