Kvanløse Sogns historie

Kvanløse Sogns historieI 1958 blev en bog på 200 sider med titlen Kvanløse Sogns Historie ca. 1800-1958 udgivet. Forfatteren var Ole Peter Jensen.

Peer Jensen har i 2004 bearbejdet og revideret Kvanløse Sogns Historie i anledning af Kvanløse Sogns Beboerforenings 25 års jubilæum.

Et sogn i udvikling  
Forfatteren Ole Peter Jensen har med stor energi og dygtighed dykket ned i sognets historie. Hvis der havde foreligget billeder fra den tidligste tid, ville kun landskabet være genkendeligt. De fleste bygninger er borte – eller flyttet – eller ombygget, og mange nye er kommet til.

Ole Peter Jensen stoppede sin beskrivelse omkring 1958, men siden da har udviklingen for alvor taget fart. Derfor har det været både en glæde og en forpligtelse at kunne videreføre den gamle bog og på den måde tilslutte sig slutordene i den gamle forfatters forord: “Hermed forventer jeg, at bogen må blive til gavn og glæde for sognet og dem, der får den at læse.”

Der vil helt naturligt fortsat ske en udvikling i Kvanløse sogn. Derfor er det vigtigt, at bogen jævnligt ajourføres. Det er tanken, at der med passende mellemrum kan leveres supplementsider, som kan vise de ændringer, der løbende sker.

Derfor vil redaktionen være meget taknemmelig, hvis sognets beboere vil viderebringe oplysninger, når væsentlige ændringer omkring ejendommen har fundet sted.

Materialet kan til enhver tid afleveres til foreningens bestyrelse.

Mappen koster 300 kr. ved bestilling. Evt. forsendelse lægges oveni.