Kommende arrangementer

Under de givne forhold er det meget svært at planlægge. Men vi må også se fremad, og derfor har vi følgende arrangementer, som vi forsøger at gennemføre, såfremt det er tilladt:

Skærtorsdag 1. april 2021
Påskeharen har været på overarbejde og kommer ud med påskeæg til de godt 40 børn, der har tilmeldt sig.

Lørdag den 17. april  2021
Vi deltager i affaldsindsamlingen for hele Holbæk Kommune.
Vi mødes kl. 10.00 på kirkens p-plads og går i den friske luft i grupper af to personer.
Vi har alt det udstyr, der skal til, men husk selv et par (have)handsker.
Tilmelding ikke nødvendig.

Lørdag den 1. maj 2021 (NY DATO)
Gåtur ad de gamle stier i Kvanløse Sogn.

Lørdag den 29. maj 2021
Besøg og rundvisning på Egholm Gods i Hornsherred.

Fredag den 4. juni 2021 (NY DATO)
Generalforsamling. Vi mødes på Concura, Ringstedvej 239, Kvanløse.
Dagsorden og indkaldelse vil blive omdelt til alle husstande  senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Onsdag den 23. juni 2021
Sct. Hans aften på Midtsjællands Golf, Ringstedvej 196, Kvanløse.

UDSAT – vi håber at kunne gennemføre det til efteråret:

  • Forårs-/loppemarked på Ringstedvej 216, Kvanløse.
  • Foredrag om besættelsestiden med Dan Charly Christensen på Concura, Ringstedvej 239, Kvanløse.

Nærmere omtale af disse arrangementer i folder 10.-11. april, på Facebook og her på siden.