Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kvanløse & Omegns Beboerforening består lige nu af 5 medlemmer og 5 suppleanter:

  • Formand René Lindeblad (Facebook-grupperne Fællesskab for beboere i Kvanløse og omegn og foreningens Facebook-side)
  • Næstformand Kim Andreasen (flag og udlejning)
  • Bestyrelsesmedlem Pia Nielsen (grønne områder )
  • Sekretær Sara Cywan Paarup (folder)
  • Bestyrelsesmedlem Helle Houmann (kontakt til off. myndigheder, folder)
  • Suppleant Niels Nordgaard (referent)
  • Suppleant Karen Jensen
  • Suppleant Magdalena Nilsson (Facebook og Hjemmeside)
  • Suppleant Carsten Jacobsen
  • Suppleant Trine Skude Benjaminsen

Bestyrelsen vælges i henhold til vedtægterne, og normalt er det ikke et problem at finde kandidater. Vi lægger stor vægt på, at bestyrelsesarbejdet skal være sjovt og givende for den enkelte – ud over det man gør for fællesskabet.

Vi mødes 3-4 gange om året.