Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kvanløse & Omegns Beboerforening består lige nu af 5 medlemmer og 3 suppleanter:

 • Formand René Lindeblad (administrerer Facebook-grupperne Fællesskab for beboere i Kvanløse Sogn og foreningens Facebook-side)
 • Næstformand Kim Andreasen
 • Kasserer Trine Skude Benjaminsen
 • Sekretær Stig Andersen (webmaster og ansvarlig for pressekontakt)
 • Menigt medlem Helle Houmann
 • Suppleant Pia Nielsen
 • Suppleant Sara Paarup
 • Suppleant Kristina Agerbæk

Bestyrelsen vælges i henhold til vedtægterne, og normalt er det ikke et problem at finde kandidater. Vi lægger stor vægt på, at bestyrelsesarbejdet skal være sjovt og givende for den enkelte – ud over det man gør for fællesskabet.
Vi mødes 3-4 gange om året. I den mellemliggende tid er bestyrelsesarbejdet organiseret i en række udvalg (hvor også udefrakommende kan deltage), der tager sig af bestemte områder. Formændene for disse udvalg er:

 • Arrangementer: René Lindeblad
 • Udvikling og forskønnelse samt kontakt til offentlige myndigheder: Helle Houmann
 • Udlejning og flagopsætning inkl. vedligeholdelse: Kim Andreasen
 • Medlemstegning, gentegning og nye beboere: Trine Skude Benjaminsen
 • Markedsføring – hjemmeside, Facebook og foldere: Stig Andersen