Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kvanløse Sogns Beboerforening består lige nu af 5 medlemmer og 5 suppleanter:

 • Formand og PR-ansvarlig Jens E. Jørgensen (Tlf: 5918 3468 / 2010 8755 / jens@kvanlose.dk)
 • Næstformand René Lindeblad (administrerer Facebook-gruppen Fællesskab for beboere i Kvanløse Sogn)
 • Kasserer Trine Skude Benjaminsen
 • Sekretær Stig Andersen (administrerer denne hjemmeside)
 • Menigt medlem Kim Andreasen
 • Suppleant Helle Houmann
 • Suppleant Pia Nielsen
 • Suppleant Sara Paarup (administrerer foreningens Facebook-side)
 • Suppleant Thor Holmgaard
 • Suppleant Mathias Gram Christensen

Bestyrelsen vælges i henhold til vedtægterne, og normalt er det ikke et problem at finde kandidater. Vi lægger stor vægt på, at bestyrelsesarbejdet skal være sjovt og givende for den enkelte – ud over det man gør for fællesskabet.
Vi mødes 3-4 gange om året. I den mellemliggende tid er bestyrelsesarbejdet organiseret i en række udvalg (hvor også udefrakommende kan deltage), der tager sig af bestemte områder. Formændene for disse udvalg er:

 • Arrangementer: René Lindeblad
 • Udvikling og forskønnelse af sognet samt kontakt til offentlige myndigheder: Helle Houmann
 • Udlejning og flagopsætning inkl. vedligeholdelse: Jens E. Jørgensen
 • Medlemstegning, gentegning og nye beboere: Trine Skude Benjaminsen
 • Markedsføring – hjemmeside, Facebook og foldere: Stig Andersen