Kort og godt: Vi styrker fællesskabet!

Foreningens formål er at varetage fælles interesser for beboerne ved at arrangere forskellige arrangementer, som styrker sammenholdet i nærområdet samt at fungere som kontaktled mellem nærområdet og offentlige myndigheder. Sidstnævnte kan fx være såsom Vejdirektoratet og Holbæk Kommune, som vi samarbejder meget med.

Vores målgruppe er beboere, der bor på landet eller i landsbyer i en afstand af op til 5 km fra Kvanløse, men ønsker du at være medlem, selv om du bor udenfor dét område, er der også mulighed for det. Læs venligst i vores vedtægter.

Foreningen er for alle – uanset tro, køn eller alder

Tidligere har der i foreningens navn indgået ordet ”sogn”. Det forvirrede nogle – ikke mindst tilflyttere, og derfor har vi nu vedtaget, at alle der bor på landet eller i landsbyer inden for en radius af 5 km fra Kvanløse by, kan blive fuldgyldige medlemmer. Vi har således ingen religiøse eller politiske tilhørsforhold og er åbne for alle, der vil være en del af fællesskabet. Hvis du er nytilflyttet, er beboerforeningen stedet, hvor du lettest kan blive/være en del af det lokale fællesskab.

Rygraden i foreningen er vores arrangementer
Vi afholder 8-10 forskellige arrangementer om året. Det varierer fra år til år, men det kan fx være:

  • Teaterture
  • Fastelavn
  • Forårs-/loppemarked
  • Konditure
  • Sct. Hans Aften med fællesspisning
  • Foredrag
  • Udflugter
  • Vinsmagning
  • Adventsmarked med juletræstænding og bankospil
  • m.m.

>>> Du kan se det aktuelle arrangementsprogram her

Et stærkt talerør over for offentlige myndigheder m.m.
Vi fungerer også som kontaktorgan mellem nærområdet og de offentlige myndigheder. Med over 150 husstande som medlemmer taler vi med en vis kraft. Det så man bl.a. tilbage i foråret 2018, da der var planer om et biogasanlæg tæt på Kvanløse. Disse planer blev heldigvis taget af bordet – bl.a. efter en ihærdig indsats fra vores side.

Energisk indsats vedr. Ringstedvej 192 har båret frugt
Derudover arbejder vi med forskønnelse af området, hvad enten det gælder udsmykning af byporte ved påske- og juletid, opsætning af juletræ eller at der sker noget med mindre velholdte ejendomme. Vi er således også nået langt mht. ejendommen på Ringstedvej 192, hvor vi mange år har arbejdet for, at den skulle rives ned. Både borgmester og boligminister har vi fået involveret. Det er nu lykkedes for Holbæk Kommune pr. 1. juni 2022 at erhverve ejendommen med henblik på nedrivning. Målet er, at der kommer et grønt område til gavn for alle på en 3.500 kvm store grund, der ligger centralt i Kvanløse By. Følg med her på siden for opdateringer.

Desuden er vi også behjælpelig med at lede borgere videre til relevante myndigheder, hvis der er problemer med regnvandsdæksler, fliser, gadebelysning og mere sikker trafik. Det er således også vores kamp, der har gjort, at hastighedsgrænserne for år tilbage blev sat ned på Ringstedvej. At det så desværre ikke er alle, der overholder dem, er en anden sag…

Udlejning
Derudover udlejer vi også stole, borde, service m.m.m. til særdeles rimelige priser, hvis du skal holde fest. Læs mere her.

Meld dig – heller i dag end i morgen
Vi håber, ovenstående har vakt din interesse, og at du ønsker deltagelse og indflydelse på vores områdes udvikling. Det sker bedst ved at melde sig ind. Læs her, hvor du gør det.