Kort og godt: Vi styrker fællesskabet!

Foreningens formål er at varetage fælles interesser for beboerne ved at arrangere forskellige arrangementer, som styrker sammenholdet i sognet samt at fungere som kontaktled mellem sognet og offentlige myndigheder. Sidstnævnte kan fx være såsom Vejdirektoratet og Holbæk Kommune, som vi samarbejder meget med.

Vores målgruppe er beboere i Kvanløse Sogn, men ønsker du at være medlem, selv om du udenfor sognet, er der også mulighed for det. Læs venligst i vores vedtægter.

Foreningen er for alle – uanset tro, køn eller alder
Kort over Kvanløse Sogns udstrækning
Lad dig ikke forvirre af, at der i foreningens navn indgår ”sogn”. Det er alene en geografisk afgrænsning. Vi har således ingen religiøse eller politiske tilhørsforhold og er åbne for alle, der vil være en del af fællesskabet. Hvis du er nytilflyttet, er beboerforeningen stedet, hvor du lettest kan blive/være en del af det lokale fællesskab.

Rygraden i foreningen er vores arrangementer
Vi afholder 8-10 forskellige arrangementer om året. Det varierer fra år til år, men det kan fx være:

  • Teaterture
  • Fastelavn
  • Forårs-/loppemarked
  • Konditure
  • Sct. Hans Aften med fællesspisning
  • Foredrag
  • Udflugter
  • Vinsmagning
  • Adventsmarked med juletræstænding og bankospil
  • m.m.

>>> Du kan se det aktuelle arrangementsprogram her

Et stærkt talerør over for offentlige myndigheder m.m.
Vi fungerer også som kontaktorgan mellem sognet og de offentlige myndigheder. Med over halvdelen af sognets husstande som medlemmer taler vi med kraft. Det så man bl.a. tilbage i foråret 2018, da der var planer om et biogasanlæg tæt på Kvanløse. Disse planer blev heldigvis taget af bordet – bl.a. efter en ihærdig indsats fra vores side.

Desuden er vi også dem, der tager hånd om de mange småting i hverdagen, der gør sognet til et godt sted at leve. Lige fra regnvandsdæksler og fliser til gadebelysning og mere sikker trafik. Det er således også vores kamp, der har gjort, at hastighedsgrænserne for år tilbage blev sat ned på Ringstedvej.

Udlejning
Derudover udlejer vi også stole, borde, service m.m.m. til særdeles rimelige priser, hvis du skal holde fest. Læs mere her.

Meld dig – heller i dag end i morgen
Vi håber, ovenstående har vakt din interesse, og at du ønsker deltagelse og indflydelse på vores områdes udvikling. Det sker bedst ved at melde sig ind. Læs her, hvor du gør det.