Lokalt vil vi gerne have indflydelse på, hvordan vores område udvikler sig.

Derfor indbyder beboerforeningen alle i Kvanløse-området til et stormøde torsdag 4. november kl. 19-21 på Concura, Ringstedvej 239, Kvanløse.

>> Klik her for at se hele indbydelsen.

Vi håber, at rigtigt mange vil møde op!

PS. At mødet afholdes 12 dage før kommunalvalget er en tilfældighed, der skyldes Corona. Så mødet er ‘politikerfri’ zone…