Lidt mere om beboerforeningen

Beboerforeningen udspringer af lukningen af Kvanløse Skole (Ringstedvej 239) tilbage i 1977. Der blev dengang stiftet en støtteforening for at etablere en friskole, så man kunne beholde Kvanløse Skole til lokale formål. Det lykkedes ikke trods mange gode viljer og aktive forsøg.

Lukningen af skolen fjernede et vigtigt lokalt samlingssted. Derfor blev vi enige om at undersøge mulighederne for at oprette en beboerforening. Det førte til, at Kvanløse Sogns Beboerforening blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 15. februar 1979. Foreningen er altså over 40 år gammel. I forbindelse med 25 års-jubilæet i 2004 blev der udgivet en mappe på godt 200 sider om ‘Kvanløse Sogns historie’. Læs evt. mere her.

Ved 40 års-jubilæet 15. februar 2019 fortalte en af stifterne Hanne Rankenberg om foreningens første år. Klik her for at se de 10 minutter på YouTube (åbner i nyt vindue).

I 2022 har foreningen skiftet navn til Kvanløse & Omegns Beboerforening. Dels for at signalere, at man ikke har nogle religiøse bånd, dels for også i navnet af vise, at alle der bor i nærområdet er velkomne som medlemmer, hvad enten de bor indenfor Kvanløse Sogns grænser eller lige udenfor (fx i Vinstrup).

Maglesø Efterskole blev startet i 1979 i skolens lokaler, og vi har altid mødt stor imødekommenhed på skolen. Derfor har vi igennem årene afholdt mange arrangementer der. Det er et stort aktiv for et lille landsogn at have adgang til større lokaler. Efterskolen lukkede i 2012, men vi har efterfølgende haft et godt samarbejde med de nye ejere – senest Concura.

Derudover har vi i de senere år også kunnet drage nytte af MidtGolfs gode lokaler (Ringstedvej 196) til diverse arrangementer. Endelig har Lene og Niels Grimbühler de seneste år stillet deres flotte ridehal til rådighed for vores traditionsrige forårsmarked (Ringstedvej 216).

Højt aktivitetsniveau
Der tales meget om, at foreningslivet har det svært. Sådan er det ikke hos os! Vi holder fanen højt og har hvert år 8-10 arrangementer for de lokale beboere. Til vores største arrangementer har vi op imod 150 deltagere, så sig ikke, at folk ikke vil fællesskabet.

Opbakningen til foreningen er stor, og i 2021 nåede vi over 150 husstande som medlemmer. Det er heller ikke svært at holde et højt aktivitetsniveau i bestyrelsen, der lige nu består af 5 medlemmer + 4 aktive suppleanter. Herudover er der mange frivillige, der gerne giver en hånd med, når vi har større arrangementer.

Vi går derfor fremtiden fortrøstningsfuldt i møde og prøver hele tiden kærligt-nænsomt at modernisere foreningen, så vi tager bestik af de udfordringer, foreningslivet generelt står overfor.

Meld dig ind i dag, hvis du ikke allerede er medlem
Hvis du/I ikke allerede er medlemmer af foreningen, kan du ved at klikke her se, hvor let det er at blive en del af fællesskabet – tilmed kun for 150 kr. om året for hele husstanden.

Du er også velkommen til at læse vores Vedtægter.