Godt 50 beboerne var samlet i fredags til nogle begivenhedsrige timer. Først fik vi flæskesteg og hjemmelavet is. Derefter brugte vi halvanden time til at definere vores særlige identitet og på den baggrund drøfte, hvordan vi gerne vil udvikle vores område. Vi rundede af med generalforsamling.
Generalforsamlingen medførte genvalg til bestyrelsesmedlemmerne René Lindeblad, Trine Skude Benjaminsen og Kim Andreasen for en periode på 2 år. Suppleanterne Helle Houmann og Pia Nielsen blev genvalgt for 2 år, mens Dennis Dam Jensen blev nyvalgt for 2 år.
Bestyrelsen havde også stillet forslag om en navne- og vedtægtsændring. Et medlem har efterfølgende henvendt sig til bestyrelsen vedrørende gennemførelsen, og derfor vil vi ikke sige så meget om det lige nu, før bestyrelsen som allerede planlagt mødes i næste uge. Herefter skal vi nok melde nærmere ud.
Tak til Ragnhild’s for den gode mad, Concura for lån af lokaler, Michella Schack fra LAG Midt-Nordvestsjælland for kyndig styring af udviklingsmødet og Torben Rasmussen for varetagelse af dirigenthvervet på generalforsamlingen.