Betal dit medlemskab for 2023 allerede i dag!

Det koster stadig kun 150 kr. for et helt kalenderår, og det dækker hele husstanden. Du kan indbetale på 3 måder:

 • Via MobilePay 18646
 • I netbanken til 4398-3562565787
 • Hos Ragnhild’s, Ringstedvej 208, Kvanløse

Husk altid at angive navn og adresse. Ellers gør du det til lidt af en gætteleg for kassereren….
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formanden René Lindeblad (4019 7550 / formand@kvanlose.dk).

Du får masser af aktiviteter og fællesskab for pengene!

Beboerforeningen har allerede planlagt mange aktiviteter i 2023. Her i første halvår kan vi bl.a. tilbyde:

 • 2 x fællesspisning
 • Udviklingsmøde (om bl.a. Ringstedvej 192)
 • Generalforsamling – se dagsorden her på siden
 • Fastelavn
 • Teatertur
 • Affaldsindsamling
 • Forårs-/loppemarked
 • Sankt Hans Aften

Klik her for at se alle detaljerne.

Dagsorden for generalforsamling 10. februar 2023 kl. 20.30

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2024.
 5. Behandling af indkomne forslag. (Disse skal være formanden skriftligt i hænde senest torsdag 2. februar 2023 kl. 16.00)
 6. Valg til bestyrelsen (alle for 2 år), på valg er:
  – Helle Houmann (ønsker genvalg)
  – Stig Andersen (ønsker ikke genvalg)
  Valg af mindst 2 suppleanter for 2 år, på valg er:
  – Pia Nielsen (ønsker genvalg)
  – Kristina Agerbæk (ønsker ikke genvalg)
  – Sara Pårup (ønsker genvalg)
 7. Valg af revisor, på valg er:
  – Torben Rasmussen (ønsker genvalg)
 8.  Eventuelt.