Godt 60 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, der forløb i god ro og orden. Spørgelysten var begrænset, og det mest dramatiske var næsten, at kontingentet til næste år stiger fra 150 kr. til 175 kr. om året. Det er kun 14,58 kr. om måneden. Billigere fås det stadig ikke for så meget aktivitet!

Inden da var der fællesspisning og udviklingsmøde. Fra det sidstnævnte er det næsten vigtigst at referere, at der skal nedsættes to grupper:

  • Én der kan hjælpe med oprydning
  • Én der kan hjælpe med reetablering af området, når først oprydning og nedrivning har fundet sted.

Skriv til formand@kvanlose.dk, hvis det er noget for dig. Det skal garanteret nok blive hyggeligt, når vi løser tingene i fællesskab.

Stig Andersen og Kristina Agerbæk takkede af fra bestyrelsen, hvilket betød nyvalg til Sara Paarup, der har været suppleant i 4 år og genvalg til Helle Houmann, der i valgperioden gled ind på den ledige plads efter Jens.

Pia Nielsen blev genvalgt som suppleant, mens vi fik hele fire nye suppleanter: Niels Nordgaard, Karen Jensen, Magdalena Nilsson og Carsten Jacobsen.