Vedrørende Nedrivning af Ringstedvej 192:

Jeres store oprydningsindsats har båret frugt!

Nedrivningsfirmaet Kingo har budt på opgaven og vundet på laveste pris. Der er nu sat byggeplads op og arbejdet er så småt i gang. Vi er i nær kontakt med nedriver om at passe på værdifuld beplantning, inventar og historiske spor.

Der er nedsat en lokal projektgruppe som følger nedrivningsprocessen og som i samarbejde med Holbæk Kommune står for den efterfølgende etablering af det grønne byrum ´Jens’s Vilde Have´.

//Mvh. Holbæk Kommune

Den lokale projektgruppe består af: Magdalena, Pia og Karen fra Kvanløse og Omegns Beboerforening Bestyrelse. Beboere: Berit Mortensen, Eva Røddik og Lene Kildegård