Forbuddet imod forsamlinger på over 5 personer består efter udmeldingerne 24. februar 2021, og derfor er vi nødt til at udskyde vores generalforsamling, der var planlagt til at skulle afholdes 12. marts 2021.

Indtil videre har vi sat den i kalenderen til fredag 7. maj 2021, og så må vi se, om det lader sig gøre til den tid. Dagsorden og indkaldelse vil blive omdelt til alle husstande  senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Fællesspisning til generalforsamling i Kvanløse Sogns Beboerforening februar 2020