Vi afholder generalforsamling på Concura, Ringstedvej 239, Kvanløse. Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00.

I vanlig stil har vi fællesspisning kl. 19.00. I år består den Corona-sikre menu af 3 stk. trekantssandwich. Pris pr. medlem 30 kr. Husk selv at medbringe kaffen.

Egen mad kan medbringes. Drikkevarer sælges til meget fornuftige priser.

Tilmelding til spisning (betaling sker på selve dagen):
Senest 15. juni på 40197550 (René), 20108755/59183468 (Jens) eller jens@kvanlose.dk

Dagsordenen er denne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2022.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  (skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag 10. juni 2021 kl. 16.00)
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er: Jens E. Jørgensen og Stig Andersen – begge for 2 år
  Valg af af mindst 2  suppleanter, på valg er: Sara Paarup og Mathias G. Christensen (er rejst)
 7. Valg af revisor, på valg er: Torben Rasmussen (2 år)
 8. Eventuelt.
Fællesskab og fællesspisning til generalforsamling i Kvanløse Sogns Beboerforening februar 2020